Nikos Marinakis
Name
Nikos Marinakis
Born (when)
12th September 1993
Born (when)
Greece
Weight
78 kg
Height
1,82 cm
12
Nikos Marinakis
Club
Role
Nationality