Player

Somalia Do Rosario Calmon
Name
Somalia Do Rosario Calmon
Born (when)
28th September 1988
Born (when)
Brazil
Weight
73 kg
Height
1,81 cm
19
Somalia Do Rosario Calmon
Club
Role
Nationality