Player

Aleksandr Karnitskiy
Name
Aleksandr Karnitskiy
Born (when)
14th February 1989
Born (when)
Belarus
Weight
80 kg
Height
1,87 cm
7
Aleksandr Karnitskiy
Club
Role
Nationality