Player

Stelios Kitsiou
Name
Stelios Kitsiou
Born (when)
28th September 1993
Born (when)
Greece
Weight
70 kg
Height
1,76 cm
70
Stelios Kitsiou
Club
Role
Nationality